Bảo mật thông tin

Quanaophuongvy.com cam kết là chủ sở hữu duy nhất của thông tin thu thập từ website. Thông tin cá nhân của khách hàng vô cùng quan trọng nên chúng tôi tuyệt đốI không mua bán, trao đổi hay chia sẻ  thông tin này cho bên thứ 3.

Quanaophuongvy.com thu thập thông tin khách hàng chỉ với mục đích xử lý đơn đặt hàng và nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn. Nếu gặp trở ngại quá trình xử lý đơn hàng, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để liên lạc đến khách hàng. Thông tin thu thập bao gồm: Họ tên, số điện thoại, email, và địa chỉ giao hàng